Slovensko Društvo INFORMATIKA

Pridružite se nam in postanite član društva strokovnjakov, ki želijo prispevati k razvoju in popularizaciji informatike mimo svojega rednega dela.

Slovensko društvo INFORMATIKA
Članstvo v Slovensko društvo INFORMATIKA

Kaj mi nudi članstvo v SDI?

Slovensko društvo INFORMATIKA je nepridobitno združenje strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih informatike in informacijske tehnologije v podjetjih, na univerzah in v javni upravi. Ustanovljeno je bilo leta 1972 kmalu po kongresu Mednarodne zveze za obdelavo podatkov (International Federation for Information Processing, IFIP), ki je bil istega leta v Ljubljani. Danes ima okoli 300 članov in izdaja strokovno revijo Uporabna informatika ter znanstveno revijo Informatica. Poleg tega društvo prireja strokovna srečanja, od katerih so tradicionalni strokovni dogodek leta posvetovanje Dnevi slovenske informatike in posvetovanje Informatika v javni upravi. Člani društva imajo pri plačilu kotizacije za konferenco Dnevi slovenske informatike in druge konference, ki jih prireja društvo, 10% popust. Popust imajo člani SDI tudi pri pridobivanju indeksa ECDL, brezplačno prejemajo revijo Uporabna informatika, ki je obenem tudi glasilo društva, in imajo dostop do tistega dela spletnih strani društva www.drustvo-informatika.si, ki je namenjen samo članom društva. Več informacij o društvu lahko dobite na tem spletnem naslovu

Sodelovanje pri razvoju slovenske informatike

Dodatne vsebine

Strokovne debate

Člani Slovensko društvo INFORMATIKA

Kolektivni častni član društva je lahko vsaka pravna oseba, ki je ustanovljena v Republiki Sloveniji in je zainteresirana za razvoj računalništva in informatike ter informacijske tehnologije in storitev in podpira namen in cilje društva ter želi z njim sodelovati. Častni član postane s podpisom izjave, da sprejema častno članstvo, ki jo podpiše predstavnik pravne osebe. Pridružite se