ECDL

ECDL

ECDL

Evropsko računalniško spričevalo ECDL (European Computer Driving Licence) je mednarodna iniciativa, namenjena širjenju dokazljive računalniške pismenosti po vsem svetu. Programe razvijajo mednarodni  strokovnjaki v skladu s potrebami trga in tehnološkim napredkom. Certificiranje je popolnoma neodvisno od ponudnikov programske opreme in računalniških naprav. Kandidati se tako lahko svobodno odločijo, katere digitalne veščine bodo pridobili in na kateri programski opremi jih bodo pridobili.


Najbolj razširjen program je ECDL, ki je namenjen vsem, ki se želijo popolnoma usposobiti za uporabo računalnika in najpogostejših aplikacij. Program je sestavljen iz sedmih modulov, ki zagotavljajo pridobitev znanj, katera so ovrednotena s končnim testom. Moduli so: Koncepti informacijske in komunikacijske tehnologije, Uporaba računalnika in uporaba datotek, Obdelava besedil, Preglednice, Uporaba podatkovnih baz, Predstavitve, Spletno brskanje in komunikacije. Učne načrte navedenih modulov lahko najdete tukaj.  Kandidati, ki opravijo izpite iz vseh sedmih modulov, prejmejo spričevalo ECDL, kandidati, ki opravijo vsaj štiri izpite, pa prejmejo osnovno spričevalo ECDL Start.


Zahtevnejši uporabniki bodo posegli po programu ECDL Advanced, ki je sestavljen iz štirih modulov (Napredna obdelava besedil, Napredne preglednice, Napredne podatkovne baze, Napredne predstavitve) in daje posamezniku možnost, da pridobi spričevalo, ki je dokazilo za uporabo specifične aplikacije na ravni strokovnjaka, pri tem pa pridobi spretnosti in znanja, ki presegajo običajno uporabo informacijske tehnologije.


Pri tehničnih strokovnjakih je zelo priljubljen program ECDL CAD, s katerim se dokaže znanje dvodimenzionalnega računalniškega projektiranja.


V Sloveniji se certificiranje ECDL pod nadzorom Slovenskega društva INFORMATIKA izvaja že od leta 2000. Izpite kandidati polagajo z reševanjem nalog na računalniku ali preko avtomatiziranega izpitnega sistema, v slovenskem ali angleškem jeziku, na poljubni programski opremi (npr. Microsoft Windows & Office, Open Office). Certificiranje je mednarodno priznano, saj ga je do danes v 148 državah sveta opravljalo že preko 13 milijonov kandidatov. V Sloveniji je izpite opravljalo skoraj 17.000 kandidatov, ki so opravili preko 84.000 izpitov. Spričevala so prepoznavna tudi v naši okolici, saj je ECDL certificiranje v Italiji opravljalo 2.000.000 kandidatov, v Avstriji 550.000, na Madžarskem 430.000, na Hrvaškem 60.000 in v Srbiji 38.000 kandidatov.


Certificiranje ECDL vedno bolj cenijo tudi delodajalci, saj prinaša otipljive poslovne rezultate. Italijanska raziskava "Cena neznanja" je ugotovila, da prinaša certificiranje ECDL vračilo na investicijo v višini 2.261 evrov na osebo na leto ter da se je usposobljenost povečala za kar 47% glede na raven pred usposabljanjem. Po raziskavi nizozemske univerze Twente pa nizozemski delavci v povprečju porabijo skoraj 8% svojega delovnega dne za razreševanje težav pri uporabi informacijske tehnologije na delovnem mestu. Vse več podjetij uporablja certificiranje ECDL za dosego višjih informacijskih spretnosti. Glavni razlogi, ki jih navajajo delodajalci, da med primerljivimi programi izberejo ECDL, so možnost prilagajanja potrebam podjetja, uporaba aktualnih znanj, cenovna ugodnost glede na konkurenco, mednarodna veljavnost ter neodvisnost od ponudnika programske opreme. S spričevalom ECDL pridobi imetnik mednarodno veljavno dokazilo o digitalni kompetenci in s tem konkurenčno prednost na trgu dela, delodajalec pa objektivno potrdilo, da zaposleni obvladajo delo s splošnimi računalniškimi programi.


V Sloveniji lahko kandidati opravljajo izpite pri enem izmed dveh akreditiranih izpitnih centrov v Sloveniji, Agora d.o.o. ali Micro Team d.o.o... Pri tem pa velja poudariti, da Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije brezposelnim osebam omogoča brezplačno računalniško usposabljanje in opravljanje izpitov ECDL.


Več podrobnosti o programu ECDL si lahko preberete na slovenski strani www.ecdl.si oziroma na mednarodni https://icdleurope.org/