Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI

https://www.drustvo-informatika.si/    


1. SPLOŠNO  

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). V splošnih pogojih poslovanja platforme drustvo-informatika.si (v nadaljevanju: spletna stran) so določeni pogoji članstva na spletni strani, ki jo upravlja društvo Slovensko društvo INFORMATIKA, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična številka: 5058171000, davčna številka: 71832912. Na spletni strani lahko član izpolni pristopni obrazec, upravlja s svojimi podatki ter dostopa do vsebin za člane. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne strani. Člana zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v tem trenutku. Društvo si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje na spletni strani. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za člane  zavezujoče.     Društvo deluje po pravilih določenih v statutu, ki je objavljen na spletni strani društva.  


2. DOSTOPNOST INFORMACIJ  

Spletna stran se zavezuje, da bo članu še preden izpolni pristopni obrazec, zagotovila naslednje informacije: Podatke o podjetju (ime, sedež in matična št. podjetja) Kontaktne podatke za hitrejšo komunikacijo (telefon, e-pošta) Cene članarin ki morajo biti jasno določene, prikazano mora biti ali že vsebujejo DDV  


3. PRISTOPNA IZJAVA  

Na spletni strani je mogoče izpolniti pristopno izjavo 24 ur na dan 7 dni v tednu.. Včlanitev lahko izvede fizična ali pravna oseba. Če pristopni izjavo izpolni pravna oseba, je potrebno izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe. Članstvo postane veljavno in nepreklicno, ko ga člana odobri administrator strani. Član prejme elektronsko obvestilo, da je bila poslana pristopna izjava sprejeta in dobi prijavne podatke za vpis v strani za člane. Račun za članarino član prejme po elektronski pošti in članarino je član dolžan poravnati. Z izpolnitvijo pristopne izjave član potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen. Podatki se hranijo v bazi članov in član lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, katere pa lahko vidi in ureja v svojem uporabniškem profilu.  


4. CENE  

Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).              


5. MOŽNOSTI PLAČILA in IZDAJA RAČUNA  

Na spletni strani je na voljo: 1.    Plačilo po predračunu Član odda pristopno izjavo in po elektronski pošti prejme račun za letno članarino, ki ga je član dolžan poravnati v roku, ki je naveden na računu.


6. PREKINITEV ČLANSTVA 

Članstvo se smatra za prekinjeno, ko član ne poravna računa za letno članarino v navedenem roku ali pa pošlje izjavo o odstopu iz društva na elektronsko pošto web@drustvo-informatika.si  


7. PRITOŽBE IN SPORI 

Spletna stran drustvo-informatika.si spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov. Tako se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko član z društvom stopi v kontakt po elektronski pošti na web@drustvo-informatika.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si da se morebitni spori rešijo sporazumno.