Informatika v javni upravi 2016

Informatika v javni upravi 2016

Konferenca, ki je postala že tradicionalni dogodek, je priložnost za predstavitev primerov dobre prakse javne uprave v obliki uspešnih elektronskih storitev, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis. Tako usmeritev povzema tudi rdeča nit letošnje konference, ki obenem odpira možnost ocene in primerjave, kako so e-storitve umeščene v nacionalne in evropske strategije, izmenjavo informacij o dosežkih, projektih in ponudbi e-storitev javne uprave ter vpogled v razvojne načrte javne uprave in velikih ponudnikov, posebej tistih, ki zadevajo javno upravo. Pomembno sporočilo konference je, da je informatizacija javne uprave ključna za celotno državo, ne le za javno upravo. Tem ciljem je prilagojena vsebinska zasnova, ki obsega pet področij: evropski in nacionalni strateški dokumenti, podatki kot motor razvoja, digitalizacija procesa izobraževanja in usposabljanja, digitalizacija storitev ter informacijska varnost.


Več o dogodku na spletni strani konference