Informatika v javni upravi 2017

Informatika v javni upravi 2017

Letošnja konferenca je že deveta po vrsti, kar pomeni, da je očitno potrebna in koristna. Razen tega, da povezuje informatike in izvajalce e-storitev javne uprave, postaja tudi forum za izmenjavo informacij o vidikih informacijske tehnologije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delovanje javne uprave. IJU 2017 želi to poslanstvo še nadgraditi. Rdeča nit konference - država kot platforma - povzema novo videnje vloge države zaradi digitalne preobrazbe. Težišče se premika od infrastrukture, naprav in storitev k uporabi podatkov in potencialu javne uprave za pospešek ekonomije. Industrija 4.0 je priznana paradigma za novo videnje delovanja in nobenega razloga ni, da ne bi podobnega koraka naredila tudi država, ki je doslej sledila dobrim praksam poslovnega sveta, na področjih, kjer je to mogoče, pa lahko prevzame vodilno vlogo.


Konferenca zato ni namenjena izključno informatikom v javni upravi, temveč tudi odločevalcem, njihovim sodelavcem, ponudnikom in izvajalcem upravnih e-storitev. Poleg udeležencev iz javne uprave je zanimiva tudi za tiste iz gospodarskih družb in z univerz. S tem, ko vabimo k sodelovanju podjetja, odpiramo možnost za oceno, koliko so razpoložljive rešitve in načrti usklajeni s stanjem razvoja informacijske tehnologije. Vsebine IJU 2017 so usmerjene v uporabniško naravnano javno upravo, potencial masivnih podatkov, zanesljivost delovanja in varnost. Vabljeni so predavatelji z ministrstev, da predstavijo storitve, projekte, strategije, inozemski predavatelji in predavatelji z univerz pa predstavljajo poglede in dosežke, ki so lahko spodbuda za tovrstne aktivnosti doma.


Več o dogodku na spletni strani konference