Informatika v javni upravi 2018

Informatika v javni upravi 2018

Konferenca Informatika v javni upravi je tradicionalno srečanje informatikov, uporabnikov iz javne uprave in drugih ter ponudnikov storitev informacijske tehnologije. V državi se je uveljavila kot drugi največji dogodek s področja informatike, saj že nekaj let beležimo v dveh dneh, kolikor traja, preko 900 udeležencev. Letošnja konferenca Informatika v javni upravi 2018 je deseta, torej jubilejna, kar se odraža tudi v programu. Poudarek je na strateških in razvojnih temah, kar povzema rdeča nit konference Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi. Njeno sporočilo je pojmovanje in pomen državne informatike za zagon gospodarstva ter ambicija države, da uprava ne bi bila zgolj sledilec, temveč da se uvrsti med vodilne razvite države. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen ekosistem ter podati možnost ocene in primerjave, kako so umeščene v nacionalne in evropske strategije. Prispevki predstavljajo dosežke resorjev, projekte, razvojne načrte in promocijo e-storitev javne uprave. Posredovati želimo tudi čim več informacij o tehnikah, tehnologijah in rešitvah, vse to pa osredotočeno na državljana ter kako mu olajšati življenje in delo. 


Več o dogodku na spletni strani konference