CEPIS Member Update - februar 2024

CEPIS Member Update - februar 2024

CEPIS Member Update - februar 2024

02.03.2024

Posredujemo vam novice, ki jih je pripravilo evropsko združenje CEPIS, katerega član je tudi Slovensko društvo INFORMATIKA. Novice


Slovensko društvo INFORMATIKA