CEPIS Member Update - junij 2022

CEPIS Member Update - junij 2022

CEPIS Member Update - junij 2022

13.06.2022

Posredujemo vam novice, ki jih je pripravilo evropsko združenje CEPIS, katerega član je tudi Slovensko društvo INFORMATIKA. Novice


Slovensko društvo INFORMATIKA