Donacija dela dohodnine Slovenskem društvu INFORMATIKA

Donacija dela dohodnine Slovenskem društvu INFORMATIKA

29.12.2021

Spoštovani!

Slovensko društvo INFORMATIKA ima priznan status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu. Zakon omogoča, da je en od virov financiranja za NVO s takim statusom tudi donacija dela dohodnine davčnega zavezanca. Davčni zavezanec lahko nameni upravičencu do en odstotek dohodnine. Takse ni.

Veselilo me bo, če se boste pridružili tistim, ki smo to možnost že uveljavili, in boste namenili del svoje dohodnine društvu, ker boste s tem pripomogli k temu, da bo laže izvajalo aktivnosti, ki jih določi z vsakoletnim delovnim načrtom. To lahko storite tako, da izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije in ga oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja Finančne uprave Republike Slovenije eDavki ali osebno pri pristojnem finančnem uradu ali ga pošljete po pošti na naslov FURS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Naziv društva, ki ga morate navesti, je Slovensko društvo INFORMATIKA, davčna številka pa je 71832912. Več informacij je na naslovu https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo . 

Obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije in Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije sta tu.

Postopek je preprost in resnično upam, da se boste odločili za donacijo.

Lepo vas pozdravljam.


Niko Schlamberger

Predsednik