Novo vodstvo Slovenskega društva INFORMATIKA

Novo vodstvo Slovenskega društva INFORMATIKA

Novo vodstvo Slovenskega društva INFORMATIKA

28.03.2023

Novi predsednik društva je doc. dr. Slavko Žitnik.


Na rednem občnem zboru Slovenskega društva INFORMATIKA, dne 27.3.2023, so člani društva izvolili predsednika, dva podpredsednika, člane Izvršnega odbora, člane Nadzornega odbora in člane Disciplinske komisije.

Novoizvoljeni predsednik bo nastopil funkcijo najpozneje 100 (z besedo: sto) delovnih dni po datumu, ko je bil izvoljen. Do nastopa funkcije opravlja dosedanji predsednik, g. Niko Schlamberger, tekoče posle.